Poradniki modera do Jagged Alliance Back in Action » Edycja tekstówEDYCJA TEKSTÓW
Artykuł z serii: Jak stworzyć modyfikację?

Dla Jagged Alliance Back in ActionSpis Treści

Wprowadzenie

Część I. Lokalizacja plików z tekstami
I. Główny plik i folder
II. Pliki odpowiedzialne za tekst
III. Pliki odpowiedzialne za czcionkę
IV. Rodzaje plików

Część II. Budowa plików z tekstami
I. Ogólna koncepcja
II. Plik "characters.ctx"
III. Plik "equipment.ctx"
IV. Plik "help.ctx"
V. Plik "mail.ctx"
VI. Plik "main.ctx"
VII. Plik "quests.ctx"

Część III. Wielojęzykowość plików z tekstami
I. Struktura tłumaczeń w innych językach
Wprowadzenie

W tym poradniku zostanie przedstawiona budowa i lokalizacja wszystkich tekstów z jakimi możemy się spotkać w grze Jagged Alliance Back in Action.


Spis Treści


Część I. Lokalizacja plików z tekstami

I. Główny plik i folder

Wszystkie pliki odpowiedzialne za wyświetlanie się tekstów w grze zostały spakowane do jednego pliku, mianowicie do "interface_win32.pak.crypt". Znajdziemy go zawsze w głównym folderze, do którego zainstalowaliśmy naszą grę. Po jego wypakowaniu, w katalogu "bin_win32" pojawi nam się nowy folder o nazwie "interface". To w tym folderze będą się znajdować wszystkie pliki z tekstami pojawiającymi się w grze.

II. Pliki odpowiedzialne za tekst

Wszystkie pliki, w których są teksty, mają rozszerzenie "ctx". Aby mieć możliwość edycji tych plików, to musimy je najpierw wypakować do formatu "txt". Dopiero z takim rozszerzeniem pliki te będą w pełni przyjazne w edytowaniu. Po skończonej pracy nie zapomnijmy zapisać zmian oraz przede wszystkim nie zapomnijmy przekonwertować z powrotem te pliki z rozszerzenia "txt" do rozszerzenia "ctx".

III. Pliki odpowiedzialne za czcionkę

Wszystkie pliki, w których są czcionki mają rozszerzenie "jff". Na szczęście nie trzeba z nimi nic robić ponieważ zawierają one kompletny zestaw znaków diakrytycznych, w tym również i polski zestaw. Tak więc przy edycji tekstów można śmiało pisać od razu w języku polskim z polskimi znakami diakrytycznymi typu ą, ł, ś, ź i pozostałymi.

IV. Rodzaje plików

"character.ctx"
W tym pliku znajdują się pełne nazwiska najemników z AIM oraz MERC, ich opisy, które widzimy w laptopie oraz wszystkie te teksty, które są wyświetlane podczas telekonferencji z nimi. Dodatkowo znajdują się tutaj również wszystkie teksty cywili, które pokazują się nad ich głowami, gdy spróbujemy z nimi porozmawiać.
"equipment.ctx"
W tym pliku znajdują się pełne nazwy wszystkich przedmiotów występujących w grze włącznie z ich opisami.
"help.ctx"
W tym pliku znajdują się wszystkie teksty pomocy, które pojawiają się gdy najedziemy myszką na dany obiekt i chwilkę poczekamy. Dodatkowo znajdują się tutaj teksty, które pojawiają się podczas ładowania konkretnego sektora czyli "Tip of the day".
"mail.ctx"
W tym pliku znajdują się wszystkie teksty, które pojawiają się w mailach w laptopie.
"main.ctx"
W tym pliku znajdują się wszystkie na stałe wbudowane wyrazy i teksty w całym interfejsie gry. Są to przede wszystkim nazwy opcji jak np. "Nowa Gra", "Wyjdź z gry", nazwy miast na mapie Arulco, nazwy statystyk (sila, zwinność itd.) oraz wszelkie inne tego typu nazwy.
"quests.ctx"
W tym pliku znajdują się wszystkie tytuły misji oraz ich opisy. Dodatkowo znajdują się tutaj wszystkie teksty wypowiadane przez cywilów (NPC i RPC) podczas odbierania od nich zadań do wykonania.


Spis Treści


Część II. Budowa plików z tekstami

I. Ogólna koncepcja

Teksty w plikach zostały tak poukładane, że w ogólnym skrócie można powiedzieć, że pomiędzy tekstami, które są ze sobą powiązane (np. wszystkie wypowiedzi danego cywila NPC podczas jednej z nim konwersacji) istnieją cykliczne przerwy pomiędzy linijkami, w których te teksty się znajdują. Poniższe przykłady dla każdego pliku z osobna na pewno rozjaśnią nieco sytuację w tej sprawie.

II. Plik "characters.ctx"

Załóżmy, że będziemy szukać linijek z tekstami dla Steroida. On ma numer "8". Na początku pliku będzie lista pełnych nazw najemników. Tutaj bez problemu znajdziemy poszukiwaną przez nas postać. Lista ta kończy się na:

"- [50, Thorton "Bubba" Jones]"

i następuje przeskok do o wiele dalszej liczby, będzie to

"- [201, 'Hungarian-born Unger is part of ... "

Teraz wystarczy do liczby 201 dodać "8" i wyjdzie nam numer wpisu, który dotyczy Steroida czyli "209":

"- [209, 'The transition from fighting fires ... "

Teraz kolejny raz trzeba śledzić numery i wypatrywać następnego przeskoku o wiele liczb. Będzie to:

"- [402, None]".

Teraz wystarczy do numeru 402 dodać "8" i wyjdzie nam numer wpisu dotyczący Steroida czyli "410":

"- [410, Gontarski refuses to submit to urine testing.]"

I tak cały czas trzeba postępować, aż znajdziemy i zamienimy satysfakcjonującą nas liczbę linijek.

Niestety w tym pliku nie występuje regularna cykliczność odstępów linijek, dlatego najlepszym sposobem jest śledzenie liczb i ich przeskoków do o wiele dalszych pozycji i dodawanie liczby, która jest numerem wpisu pełnej nazwy danego najemnika.

III. Plik "equipment.ctx"

W tym pliku ogólna zasada jest taka sama, jak w poprzednim pliku ("characters.ctx") lecz z tym wyjątkiem, że tutaj występuje całkowicie regularna cykliczność. Najpierw jest wykonana lista nazw wszystkich przedmiotów, a następnie jest wykonana lista wszystkich opisów do tych przedmiotów. Teraz wystarczy do danego numeru wpisu, w którym jest nazwa danego obiektu dodać liczbę 10001 i wyjdzie nam numer wpisu, w której znajduje się opis tego przedmiotu.

Dla przykładu numer wpisu dla noża bojowego wynosi: "- [7, Knife]". Teraz aby znaleźć jego opis musimy dodać do jego numeru liczbę 10001 czyli: 7 + 10001 = 10008. Wystarczy teraz przejść do linijki Nr 10008 i na pewno będzie tam opis noża bojowego.

Przy wdrażaniu nowych broni i przedmiotów, należy używać zakresu numerów wpisów od 7001 do 7999, bo tylko w tych numerach można wdrażać nazwy nowych obiektów. Do opisów stosuje się tą samą zasadę cykliczności, czyli dla numeru 7001 opis powinien się znajdować we wpisie nr 17002.

IV. Plik "help.ctx"

W tym pliku nie zauważyłem jakichś wzorów co do ułożenia konkretnych tekstów. Po prostu jeśli poszukujemy jakiegoś konkretnego opisu czy nazwy, to skorzystajmy z opcji "Szukaj", która znajduje się w zakładce o tak samo brzmiącej nazwie czyli "Szukaj"

V. Plik "mail.ctx"

W tym pliku również nie zauważyłem jakichś wzorów co do ułożenia konkretnych tekstów. Po prostu jeśli poszukujemy jakiegoś konkretnego opisu czy nazwy, to skorzystajmy z opcji "Szukaj", która znajduje się w zakładce o tak samo brzmiącej nazwie czyli "Szukaj"

VI. Plik "main.ctx"

Również i w tym pliku nie zauważyłem jakichś wzorów co do ułożenia konkretnych tekstów. Po prostu jeśli poszukujemy jakiegoś konkretnego opisu czy nazwy, to skorzystajmy z opcji "Szukaj", która znajduje się w zakładce o tak samo brzmiącej nazwie czyli "Szukaj"

VII. Plik "quests.ctx"

Tutaj sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana ze względu na występowanie nazw misji, jej trybów i ich opisów oraz wszystkich tekstów wypowiadanych przez osoby, od których dostajemy zadania do wykonania. Nie będę się tutaj więcej rozpisywał ponieważ w sposób pełny i szczegółowy zostało to opisane w tym poradniku w części drugiej.


Spis Treści


Część III. Wielojęzykowość plików z tekstami

I. Struktura tłumaczeń w innych językach

Wszystkie teksty, nazwy i opisy, które występują w plikach opisywanych w tym poradniku są przetłumaczone w nich na pięć języków. W zależności od tego jaką wersję językową uruchamiamy lub kupiliśmy, to takie tłumaczenie jest brane do wyświetlania się tekstów w grze. Struktura tłumaczeń we wszystkich plikach z tekstami jest dosyć prosta i jest zawsze taka sama. Najpierw wszystkie teksty są tłumaczone w języku angielskim, a po nim są teksty tłumaczone na inne języki w kolejności: niemiecki, francuski, włoski i hiszpański.

Jako przykład weźmy pierwszy plik "characters.ctx". W tym pliku od numeru wpisu "0" do numeru wpisu "4960" jest wszystko przetłumaczone na język angielski. Następnie numeracja wpisów zaczyna się od nowa, z tym że jest to już wszystko w innym języku. Tak jest jeszcze trzy razy ze względu na trzy pozostałe języki. Taka sama zasada występuje we wszystkich innych plikach, w których występują teksty.

Jeśli ktoś chciałby stworzyć modyfikację wielojęzykową, to musiałby odpowiednie linijki przetłumaczyć we wszystkich językach. Choć z mojego doświadczenia wynika, że wystarczy przetłumaczyć i zmienić tylko te linijki, które są w języku angielskim.

Spis Treści
Autor: Starchris, Brak komentarzy · 9276 czytań
Komentarze (0)Nick: