Poradniki modera do Jagged Alliance Back in Action » Przenoszenie najemników M.E.R.C. z JA Crossfire do JA Back in ActionPRZENOSZENIE NAJEMNIKÓW M.E.R.C.

Z JA CROSSFIRE DO JA BACK IN ACTION


Artykuł z serii: Jak stworzyć modyfikację?

Dla Jagged Alliance Back in ActionWprowadzenie

W tym poradniku opiszę co należy zrobić aby przenieść najemników z organizacji MERC, czyli Flo, Biffa, Bubbę oraz pozostałych z Jagged Alliance Crossfire do Jagged Alliance Back in Action, w którym jak wiemy owi najemnicy nie występują.

I. Które pliki będziemy potrzebować z JA Crossfire

"ao_characters.txt"
W tym pliku znajdziemy struktury parametrów wszystkich 10 najemników z MERC. Aby zdobyć ten plik należy wypakować plik "configs_win32.pak.crypt", który znajduje się zawsze w głównym katalogu, do którego zainstalowaliśmy naszą grę. Po jego wypakowaniu, w katalogu "bin_win32" powinniśmy mieć nowy folder o nazwie "configs", a w jego środku powinien znajdować się nasz plik "ao_characters.txt".
"ui_character_mugshots_00.dds"
W tym pliku znajdziemy zdjęcia wszystkich najemników, które są używane na internetowej stronie tych postaci w laptopie. Aby zdobyć ten plik należy wypakować "data5_win32.pak", który znajduje się zawsze w głównym katalogu, do którego zainstalowaliśmy naszą grę. Po jego wypakowaniu, w katalogu "bin_win32" powinniśmy mieć nowy folder o nazwie "textures", a w jego środku kolejny folder o nazwie "interface" i wnim dopiero nasz plik "ui_character_mugshots_00.dds".
"voices_cf_win32.pak"
W tym pliku znajdziemy kwestie mówione wszystkich postaci występujących w grze JA Crossfire, włączając w to oczywiście najemników z organizacji MERC. Po jego wypakowaniu, interesujące nas pliki znajdziemy w następującym katalogu: "bin_win32 / sounds / voices".

Część I. Przenoszenie najemników

I. Przenoszenie struktury parametrów najemników

W pierwszej kolejności zajmijmy się przeniesieniem struktur parametrów. W tym celu otwórzmy plik "ao_characters.txt" i przejdźmy w nim do linijki około 2515. Od tej linijki zaczną się struktury parametrów najemników z MERC (pierwszym powinien być Biff) i zakończą się one na linijce około 3070. Teraz zaznaczamy cały ten obszar od linijki 2515 do 3070, czyli od ostatniego najemnika z AIM (powinna to być Meltdown) do pierwszego najemnika RPC (powinien to być Miguel) i kopiujemy go. Następnie otwieramy plik "main_characters.txt" [z gry Jagged Alliance Back in Action ("bin_win32 / configs")] i wklejamy nasz obszar dokładnie w to samo miejsce, między ostatnim najemnikiem z AIM (Meltdown), a pierwszym najemnikiem RPC (Miguel). Po wykonaniu tej czynności zapisujemy zmiany i gotowe. Struktury parametrów najemników z MERC zostały przeniesione.

II. Przenoszenie zdjęć najemników z MERC

Za zdjęcia nowych najemników odpowiada plik "ui_character_mugshots_00.dds". Po wypakowaniu "data5_win32.pak", ten plik będzie w katalogu "bin_win32 / textures / interface". Teraz kopiujemy ten plik i wklejamy go do takiej samej struktury folderów w grze JA Back in Action czyli "bin_win32 / textures / interface", a gdyby takich katalogów nie było, to należy je utworzyć. Po tym zabiegu zdjęcia najemników MERC w laptopie będą się wyświetlać prawidłowo.

III. Przenoszenie głosów najemników z MERC

Interesujące nas głosy siedzą w pliku "voices_cf_win32.pak". Po jego wypakowaniu w katalogu "bin_win32 / sounds / voices" będzie mnóstwo folderów zaczynających się od dwóch liter "pc" z różnymi liczbami. Głosy naszych najemników MERC będą w folderach od "pc040 do "pc050" włącznie". Kopiujemy wszystkie te 10 folderów i wklejamy je do takiej samej struktury katalogów w grze JA Back in Action czyli "bin_win32 / sounds / voices", a gdyby takich katalogów nie było, to należy je utworzyć. Dzięki tej czynności głosy wszystkich nowych najemników MERC będą działać bez zarzutu.
Autor: Starchris, Brak komentarzy · 10059 czytań
Komentarze (0)Nick: