Poradniki modera do Jagged Alliance Back in Action » Tworzenie IMP'aTWORZENIE IMP'A


Artykuł z serii: Jak stworzyć modyfikację.

Dla Jagged Alliance Back in ActionSpis Treści

Wprowadzenie
I. Sposób wykonania IMP'a
II. Które pliki będziemy potrzebować
III. Potrzebne programy

Część I. Pliki do edycji
I. Plik "main_characters.txt"
II. Plik "character.ctx"
III. Plik "GameJABiA.exe"

Część II. Pliki wykonane i gotowe do ściągnięcia
I. Plik "ui_character_mugshots_00.dds"
II. Głosy

Część III. Tworzenie innego IMP'a
I. Ogólny zarys
II. Różnice przy tworzeniu innego IMP'a
1.) Nazwa
2.) Zdjęcia
3.) Głosy
Wprowadzenie

W tym poradniku zostanie przedstawiona metoda pozwalająca na utworzenie swojego własnego najemnika, popularnie zwanego IMP'em. Obecne możliwości modyfikacyjne JA Back in Action dają nam szansę na stworzenie od podstaw takiej osoby. Jedynym minusem tego wszystkiego jest tylko to, że trzeba całość pracy wykonać ręcznie. Najbardziej skomplikowaną i chyba również najnudniejszą częścią było by na pewno tworzenie głosów oraz poprawnych zdjęć, dlatego te części zostały od razu wykonane przeze mnie i są gotowe do ściągnięcia. Cała reszta (już naprawdę niewiele) musi być wykonana przez Was.

I. Sposób wykonania IMP'a

Niestety na chwilę obecną nie ma możliwości wdrożenia całkowicie nowej osoby, dlatego naszego IMP'a będziemy musieli wykonać na już istniejącej postaci. Każdy z Was może wybrać sobie dowolnego najemnika na zamianę, natomiast ja w tym poradniku wykonam to, moim zdaniem na najbardziej niepotrzebnym najemniku, czyli na Thorton "Bubba" Jones z MERC.

II. Które pliki będziemy potrzebować

Ogólnie można podzielić wszystkie niezbędne pliki na dwie kategorie. Pierwszą z nich będą te, które musimy sami wyedytować, a drugą kategoria będą te, już wykonane i gotowe do ściągnięcia.

Kategoria pierwsza - pliki do edycji

"main_characters.txt"

Aby zdobyć ten plik, należy najpierw wypakować "configs_win32.pak.crypt", który zawsze znajdziemy w głównym katalogu, do którego zainstalowaliśmy naszą grę. Po jego wypakowaniu nasz omawiany tutaj plik będzie się znajdował w następującej lokalizacji: "bin_win32 / configs".

"character.ctx"

Aby zdobyć ten plik, należy najpierw wypakować "interface_win32.pak.crypt", który zawsze znajdziemy w głównym katalogu, do którego zainstalowaliśmy naszą grę. Po jego wypakowaniu nasz omawiany tutaj plik będzie się znajdował w następującej lokalizacji: "bin_win32 / interface". Plik ten trzeba kolejny raz wypakować, aby uzyskać plik z rozszerzeniem "txt". Po wykonanej edycji z powrotem trzeba zamienić plik z rozszerzeniem "txt" na "ctx".

GameJABiA.exe
Jest to główny plik wykonywalny, za pomocą którego uruchamiamy grę. Będziemy w nim musieli za pomocą HEX Edytora wprowadzić nazwę dla naszego IMP'a.

Kategoria druga - pliki wykonane i gotowe do ściągnięcia

"ui_character_mugshots_00.dds"

W tym pliku są wszystkie zdjęcia najemników, które zobaczymy w laptopie. Trzeba w tym pliku wstawić w odpowiednim miejscu zdjęcie naszego IMP'a. Aby zdobyć ten plik należy wypakować "data_win32.pak", który zawsze znajdziemy w głównym katalogu, do którego zainstalowaliśmy naszą grę. Po jego wypakowaniu nasz plik ze zdjęciami najemników znajdziemy w następującym katalogu: "bin_win32 / textures / interface".

Głosy

Wszelkie kwestie mówione będą oparte o IMP'ów z klasycznego Jagged Alliance 2.

III. Potrzebne programy

Do stworzenia naszego IMP'a będziemy potrzebowali pięciu programów.

1.) Hex Editor Neo - jest to darmowy edytor plików binarnych. Będzie nam potrzebny do wprowadzenia nazwy naszego IMP'a w pliku EXE.

2.) Gimp - jest to darmowa aplikacja do tworzenia i obróbki obrazów, fotografii itp. Będzie nam potrzebny do wdrożenia w odpowiedni plik, zdjęcia naszego IMP'a.

3.) DDS Plugin dla Gimp'a - wszystkie obrazy występujące w JA Back in Action są w formacie "DDS". Jeśli chcemy aby Gimp obsłużył te pliki, to musimy zainstalować specjalną do tego celu przygotowaną wtyczkę.

4.) Notepad++ - jest to znakomity darmowy program do edycji plików tekstowych. Oczywiście można się również posłużyć Windowsowskim Notatnikiem, lecz on nie ma numeracji linijek, na których wiele czynności będzie opartych.

5.) Bulk Rename Utility - jest to fantastyczny darmowy program do zamiany nazw wielu plików naraz. Można usuwać, dodawać lub zmieniać tylko część nazwy w jakimkolwiek miejscu. Będzie on niezbędny przy zamianie setek nazw plików dźwiękowych do innych prawidłowych nazw.


Spis Treści


Część I. Pliki do edycji

I. Plik "main_characters.txt"

Naszego IMP'a będziemy wdrażać od około linijki 2540. Jest to linijka, w której kończą się opisy wszystkich najemników AIM. Jako ostatni opis powinien być ten należący do Meltdown (Nr 39). Teraz najlepiej zaznaczyć cały opis Meltdown: od znaku "//39" do znaku "}" i skopiować go tuż pod jej opisem. Dzięki temu zabiegowi będziemy mieli cały gotowy opis najemnika, który teraz będzie trzeba wyedytować względem naszego przyszłego IMP'a. Znaczenie poszczególnych parametrów zostało w pełni i szczegółowo opisane w tym poradniku. Tutaj jedynie zostaną podane te parametry, które muszą być w sposób specjalny wypełnione.

Character ("Meltdown", 0)

W nawiasie mamy pseudonim danego najemnika, w tym przypadku jest to "Meltdown". Zmieniamy go na pseudonim naszego IMP'a, np. "Viper". Długość nazwy nie może w naszym przypadku przekroczyć pięciu znaków, ponieważ słowo Bubba ma pięć znaków.

TextIndex

Przy tym parametrze wpisujemy liczbę: 50

VoiceType
Przy tym parametrze wpisujemy liczbę: 50

II. Plik "character.ctx"

Wypakowujemy plik, aby mieć go w formacie "txt". Otwieramy go (najlepiej za pomocą Notepad ++) i szukamy linijki Nr 56. Będzie tam wpis "- [50, Thorton "Bubba" Jones]", zamieniamy go na wpis z naszym IMP'em np. "- [50, John "Viper" Dredd]".

Następnie przechodzimy do linijki Nr 289. Będzie tam opis Bubby "- [251, 'Aside from his sheer size, ... ", zamieniamy go na opis naszego IMP'a. Można od razu pisać w języku polskim z polskimi znakami.

Teraz przechodzimu do linijki Nr 368. Będzie tam informacja specjalna o Bubbie "- [452, Like all other former M.E.R.C. ... ", zamieniamy go na informację specjalną na temat naszego IMP'a. Można od razu pisać w języku polskim z polskimi znakami.

Na koniec możemy zmienić tekst, który będzie się pojawiał podczas telekonferencji. Numery linijek dla Bubby są następujące (w nawiasach są numery wpisów):

- 442 (664),
- 492 (765),
- 545 (866),
- 604 (967),
- 680 (1068),
- 785 (1270),
- 855 (1371),
- 917 (1472),
- 1248 (1977)

III. Plik "GameJABiA.exe"

W pliku wykonywalnym musimy za pomocą programu Hex Edytor zmienić nazwę "Bubba" na nazwę naszego IMP'a. W tym przypadku będzie to "Viper". Otwieramy program Hex Editor. Klikamy na zakładkę "File", z niej wybieramy opcję "Open", a z niej z kolei opcję "Open File".

W nowo otwartym oknie wyszukujemy omawiany tutaj plik czyli "GameJABia.exe". Po jego zlokalizowaniu zaznaczamy go i klikamy na zakładkę "Otwórz". Po otwarciu tego pliku w programie Hex Edytor powinno nam się ukazać poniższe okno.

Teraz naszym zadaniem będzie zlokalizowanie nazwy "Bubba". W tym celu klikamy na zakładkę "Edit", a zniej wybieramy opcję "Find...". Otworzy nam się małe okienko, w którym musimy wybrać opcje i słowo szukane. W zakładce "Type" wybieramy pierwszą opcję "String ... ", w polu wiersza wpisujemy słowo "Bubba" i na koniec klikamy na opcję "Find".

Jeśli wszystko dobrze poszło, to program powinien nas przenieść do miejsca, w którym jest zapisane słowo "Bubba". Teraz należy zamienić to słowo na pseudonim naszego IMP'a, w tym przypadku "Viper". W Hex Edytorze przy zamianie słów nie wolno używać klawiszy DEL i Backspace. Należy kliknąć na pierwszą literę słowa "Bubba" i zacząć pisać nasz pseudonim. Litery powinny automatycznie się zamieniać.

Na samym końcu należy zapisać zmiany w naszym pliku. Wykonujemy to poprzez zakładkę "File", wybierając z niej opcję "Save". Gdyby pojawił się monit pytający o potwierdzenie, należy kliknąć "Tak". Po zapisaniu zmian, nasz IMP będzie gotowy. Teraz należy jedynie wybrać dla niego odpowiedni obrazek do laptopa oraz głos.


Spis Treści


Część II. Pliki wykonane i gotowe do ściągnięcia

I. Plik "ui_character_mugshots_00.dds"

Ten plik został już przeze mnie wcześniej przygotowany w dwudziestu rodzajach. Każdy rodzaj zawiera inne zdjęcie IMP'a. Obrazy IMP'ów zostały zapożyczone z klasycznego Jagged Alliance 2 oraz JA2 Wildfire. Wystarczy skopiować katalog "bin_win32" z wybranym przez nas zdjęciem i wkleić go do głównego folderu, w którym zainstalowaliśmy naszą grę JA Back in Action. Jak już było wcześniej wspomniane, wybrane przez nas zdjęcie pojawi się w laptopie, na stronie gdzie są zdjęcia wszystkich najemników naraz. Konfiguracje zdjęć są następujące: link do zdjęć i głosów


IMP 01

IMP 01

IMP 02

IMP 02

IMP 03

IMP 03

IMP 04

IMP 04

IMP 05

IMP 05


IMP 06

IMP 06

IMP 07

IMP 07

IMP 08

IMP 08

IMP 09

IMP 09

IMP 10

IMP 10


IMP 11

IMP 11

IMP 12

IMP 12

IMP 13

IMP 13

IMP 14

IMP 14

IMP 15

IMP 15


IMP 16

IMP 16

IMP 17

IMP 17

IMP 18

IMP 18

IMP 19

IMP 19

IMP 20

IMP 20

II. Głosy

Głosy zostały już przeze mnie wcześniej wykonane w sześciu różnych rodzajach. Każdy rodzaj odpowiada innemu głosowi. Głosy IMP'ów zostały zapożyczone z klasycznego Jagged Alliance 2. Wystarczy skopiować katalog "bin_win32" z wybranym przez nas głosem i wkleić go do głównego folderu, w którym zainstalowaliśmy naszą grę JA Back in Action. Konfiguracja i numeracja głosów jest zgodna z tą, którą się wybiera podczas tworzenia IMP'a w klasycznym Jagged Alliance 2 i wygląda ona następujaco: link do zdjęć i głosów

Głos Kobiety 01
                    
Głos Kobiety 02
                    
Głos Kobiety 03
                    
Głos Mężczyzny 01
                    
Głos Mężczyzny 02
                    
Głos Mężczyzny 03
                    
Jeśli nie widzisz odtwarzaczy muzyki, kliknij tutaj


Spis Treści


Część III. Tworzenie innego IMP'a

I. Ogólny zarys

Oczywiście cała procedura tworzenia IMP'a pokazana w części pierwszej i drugiej bazująca na zamianie na najemniku Bubba jest tylko i wyłącznie przykładowa. Stąd też, nie ma żadnych przeszkód, żeby wykonać IMP'a na innym najemniku i to w dodatku z inną nazwą, zdjęciem, a nawet z innymi głosami. Wszystko od Was zależy w jaki sposób oraz kogo będziecie chcieli sobie wykonać jako osobę, z która będziecie się utożsamiać w grze, czyli IMP'a.

II. Różnice przy tworzeniu innego IMP'a

1.) Nazwa - pierwszą rzeczą jest nazwa. Jeśli będziemy chcieli wykonać IMP'a na innym najemniku, to należy w Hex Edytorze zmienić odpowiednią nazwę. Jeśli będzie to "Meltdown", to jej zmieńmy nazwę na nową i tę nową nazwę wpiszmy w parametrze "character". W przypadku najemników z AIM nie ma potrzeby zmiany parametrów "TextIndex" oraz "VoiceType". Natomiast w przypadku najemników z MERC parametry te są następujące:

40 = Biff,
41 = Haywire,
42 = Gasket,
43 = Razor,
44 = Flo,
45 = Gumpy,
46 = Larry,
48 = Cougar,
49 = Numb,
50 = Bubba

Nie zapomnijmy również zmienić nazwę oraz opisy w pliku "character.ctx". Każdy najemnik powinien mieć przynajmniej siedem linijek, w których będziemy mogli zmienić oprócz jego nazwy oraz opisów, także teksty wypowiadane w telekonferencji. Pytanie jest teraz, jak szukać odpowiednich linijek dla wybranego przez nas najemnika.

Załóżmy, że będziemy szukać linijek z tekstami dla Steroida. On ma numer "8". Na początku pliku będzie lista pełnych nazw najemników. Tutaj bez problemu znajdziemy poszukiwaną przez nas postać. Lista ta kończy się na:

"- [50, Thorton "Bubba" Jones]"

i następuje przeskok do o wiele dalszej liczby, będzie to

"- [201, 'Hungarian-born Unger is part of ... "

Teraz wystarczy do liczby 201 dodać "8" i wyjdzie nam numer wpisu, który dotyczy Steroida czyli "209":

"- [209, 'The transition from fighting fires ... "

Teraz kolejny raz trzeba śledzić numery i wypatrywać następnego przeskoku o wiele liczb. Będzie to:

"- [402, None]"

Teraz wystarczy do numeru 402 dodać "8" i wyjdzie nam numer wpisu dotyczący Steroida czyli "410":

"- [410, Gontarski refuses to submit to urine testing.]"

I tak cały czas trzeba postępować, aż znajdziemy i zamienimy satysfakcjonującą nas liczbę linijek.

2.) Zdjęcia - następną rzeczą są zdjęcia. Jeśli wykonujemy zamianę na konkretnym najemniku, to na tym konkretnym, a nie żadnym innym najemniku należy wkleić zdjęcie naszego IMP'a. Zdjęcie wklejamy do pliku "ui_character_mugshots_00.dds" w odpowiednie miejsce. Aby ułatwić wam znalezienie lokalizacji szukanego najemnika, przedstawiam wam porównanie nowych twarzy ze starymi.

W naszym przypadku wszystkie gotowe zdjęcia do ściągnięcia mają wklejone zdjęcie na miejsce Bubby. Myślę, że wycinanie i wklejanie to tak prosta rzecz, że każdy z Was powinien sobie z nią poradzić. Gdyby jednak było inaczej to w tym poradniku"Części Pierwszej - Wykonywanie nowej twarzy ze zdjęcia znalezionego w Internecie" bez problemu znajdziecie pomocne informacje. Pamiętajcie, że nowe zdjęcie powinno być rozmiarów 96x96 pikseli. Po wykonaniu wklejenia w odpowiednie miejsce, należy kliknąć na zakładkę ""Plik", a z niej wybrać opcję "Wyeksportuj". Tam należy zmienić ręcznie rozszerzenie na "DDS" i kliknąć na "Wyeksportuj", a następnie jeszcze raz na "Wyeksportuj". Do tego wszystkiego najlepiej użyć programu Gimp.

3.) Głosy - kolejną sprawą są głosy. W naszym przypadku użyłem głosów IMP'ów i zamieniłem nazwy plików na odpowiednie z numerem na "050" na początku, ponieważ Bubba ma numer 50. Lecz oczywiście każdy z Was we własnym zakresie, może wykorzystać inny głos dla swojego IMP'a. Jedyne co trzeba wykonać to zamiana nazw głosów na odpowiednie wraz z numerem odpowiadającym danemu najemnikowi. Jak to wykonać ?

Przykład wykonam na Bubbie, czyli najemniku, za którego wstąpił nasz IMP z naszego poradnika. Natomiast głosy będą pochodzić od Steroida. Najpierw musimy mieć głosy Steroida. Aby je zdobyć należy wypakować z klasycznego JA2, z folderu "Data" dwa pliki "BattleSNDS.slf" oraz "Speech.slf". Wykonujemy to zgodnie z tym poradnikiem. Po wypakowaniu szukamy głosów Nr 008, bo taki numer dźwięków posiada Steroid i kopiujemy je do folderu "ja2_sound" w programie "BiA JA2 Sound Replacement" zgodnie z informacjami z tego poradnika.

Teraz należy użyć programu do zamiany głosów, z tym, że proces ten trwa dość długo ale jest na to sposób. Skoro potrzebujemy zamienić tylko jedne głosy, to bezcelowe by było puszczać ten program w całości. Program zaczyna zamieniać głosy od numeru "000". Dlatego powinniśmy zamienić początkowe numery Steroida z "008" na "000". Żeby nie przyszło Wam na myśl, żeby to wykonywać ręcznie. Od tego są programy, które to wykonują automatycznie, z pełnym podglądem oraz wykonują to w kilka sekund. Do tego celu najlepszym programem będzie "Bulk Rename Utility" Otwieramy ten program. W lewej kolumnie szukamy folderu, do którego przekopiowaliśmy głos Steroida.

Następnie z zakładki "Actions" wybieramy opcję "Select All".

Teraz wprowadzamy dwie zmiany w zakładkach zaznaczonych na czerwono na zdjęciu poniżej. W zakładce "Remove", w opcji "First n" wpisujemy cyfrę "3", a w zakładce "Add" w opcji "Prefix" wpisujemy trzy zera. Możemy zobaczyć na podglądzie w prawej kolumnie, jakie nazwy będą miały nasze zaznaczone wcześniej pliki. Na koniec nie pozostaje nam nic innego jak wcisnąć przycisk "Rename" i dla kolejno wyskakujących okienek zawsze klikamy na "Ok" i gotowe. Wszystkie nazwy mają teraz numery, od których program "BiA JA2 Sound Replacement" zacznie swoją pracę.

Uruchamiamy program do zamiany głosów i gdy tylko zauważymy, że w nowo otwartym oknie próbuje przetwarzać numery 001 lub dalsze, wyłączamy program. Nasze przekonwertowane pliki znajdziemy w folderze "bia_sound". Folder, w którym będą nasze nowe pliki, będzie sie nazywał "pc000". Zmieniamy jego numer w nazwie na ten, który odpowiada Bubbie, czyli 050, ponieważ w parametrze "VoiceType" musi być liczba 50.

Jedyne co nam pozostało, to zmiana numeru w nazwie samych naszych nowych plików, ponieważ one również posiadają "pc_000". Trzeba je zamienić na "pc_050". Wykonujemy to poprzez program "Bulk Rename Utility". W zakładce "Remove", w opcji "First n" wpisujemy cyfrę "6", a w zakładce "Add" w opcji "Prefix" wpisujemy "pc_050". Klikamy na "Rename" i gotowe. Na koniec trzeba skopiować nasz folder "pc050" do następującego katalogu w naszej grze JA Back in Action: "bin_win32 / sounds / voices".

Spis Treści


Autor: Starchris, 1 komentarz · 15332 czytań
Komentarze (1)
  • Avatar użytkownikagigolo

    Poradnik megaobszerny, ale niezbędny, by stworzyć swoje ,,ego" w grze (jak na mój gust zrezygnowanie twórców gry z możliwości stworzenia IMP`a to strzał w kolano).
Nick: