Jak stworzyć modyfikację? » Poradnik modera - Tworzenie własnej broni

Tworzenie własnej broni
Artykuł z serii Jak stworzyć modyfikację?

Dla JA2 i wszystkich oficjalnych rozszerzeń

W tym poradniku pokaże Wam jak o własnych siłach i przy pomocy bezpłatnych programów wdrożyć do gry nową broń. Pokażę Wam to na dwóch przykładach. Pierwszy przykład będzie bazował na gotowym obrazku broni z gry, a drugi przykład będzie bazował na zdjęciu broni znalezionym w Internecie.

Poradnik będzie podzielony na trzy części. W pierwszej części będzie pokazane wdrażanie broni do klasycznego Jagged Alliance 2, w kolejnej części będzie pokazane wdrażanie broni do wersji Jagged Alliance 2 1.13, a w ostatniej części będzie pokazane wdrażanie broni do obu wersji na przykładzie zdjęcia broni znalezionego w Internecie.


Wprowadzenie

 1. Potrzebne programy

  Do wykonania nowej broni będą nam potrzebne następujące programy:

  1. UNSLF
  2. STI View
  3. STI Edit
  4. Program do rysowania Microsoft Paint.Net
  5. Program do pisania tekstów Notatnik
 2. Grafika broni – miejsce występowania

  Zacznijmy od tego jak są wykonane i gdzie znajdują się zdjęcia broni występujących w grze. Otóż broń w grze jest podzielona na trzy kategorie rozmiarowe:

  1. Duża broń
  2. Średnia broń
  3. Mała broń

  I odpowiednio znajdują się w następujących katalogach:

  1. Duża broń – w katalogu „Data” w pliku „Bigitems.slf”
  2. Średnia broń – w katalogu „Data” w pliku „Interface.slf”
  3. Mała broń – w katalogu „Data” w pliku „Tilesets.slf”
 3. Wypakowywanie powyższych plików SLF

  Teraz aby dostać się do tych zdjęć musimy pliki z rozszerzeniem SLF wypakować. Wykonujemy to za pomocą programu UNSLF. Najpierw kopiujemy program UNSLF do katalogu „Data” w naszej grze, a następnie tworzymy za pomocą programu Notatnik trzy dokumenty tekstowe, w których mają się znaleźć następujące wzory.

  1. Pierwszy dokument tekstowy: UNSLF Bigitems.slf *.*
  2. Drugi dokument tekstowy: UNSLF Interface.slf *.*
  3. Trzeci dokument tekstowy: UNSLF Tilesets.slf *.*

  Wszystkie trzy dokumenty tekstowe zapisujemy w katalogu „Data” w naszej grze. Nazwa tych plików nie ma tutaj żadnego znaczenia. Następnie wszystkim dokumentom tekstowym zamieniamy rozszerzenie z txt na rozszerzenie bat. Teraz po kolei uruchamiamy wszystkie pliki z rozszerzeniem bat za pomocą klawisza enter i powinno rozpocząć się wypakowywanie. Podczas wypakowywania plików może wyskoczyć komunikat o istnieniu już konkretnego pliku. W takiej sytuacji naciskamy klawisz „Y” na klawiaturze za każdym razem gdy taki komunikat się pojawi.

  W systemach Windows domyślnie jest ustawiona opcja, która ukrywa rozszerzenia znanych typów plików. Opcja ta znajduje się w panelu sterowania w aplikacji „Opcje folderów”. Po uruchomieniu tej aplikacji wyskoczy okno, w którym u samej góry będziemy mieli trzy zakładki: „Ogólne”, „Widok” oraz „Wyszukiwanie”. Z pośród nich wybieramy zakładkę „Widok”. Wśród opcji, które pojawią się na dole trzeba znaleźć opcję o nazwie „Ukryj rozszerzenia znanych typów plików” i odznaczamy tę opcję a potem klikamy na „Zastosuj” i „OK”.

  Po skończeniu wypakowywania się plików powinniśmy mieć w katalogu „Data” w naszej grze trzy nowe foldery.

  1. 1. Pierwszy folder: Bigitems
  2. Drugi folder: Interface
  3. Trzeci folder: Tilesets
 4. Przeglądanie zdjęć broni

  1. Duże zdjęcia broni

   Zacznijmy od przeglądania dużych zdjęć broni. Występują one w grze gdy przeglądamy na przykład bronie w sklepie Bobby Ray’s czy podczas kliknięcia prawym klawiszem myszy na daną broń. Wtedy pojawia się duży obrazek broni. Do przeglądania dużych obrazków broni najlepszy jest program STI View.

   Za pomocą tego programu otwieramy pierwszy plik z rozszerzeniem STI w katalogu „Data / Bigitems”. Powinien to być GUN00.STI przedstawiający zdjęcie moździerza, a następnie za pomocą strzałek skierowanych w prawo i w lewo (przycisk numer 3) przeglądamy bronie występujące w grze.

   Legenda
   1. Numer obrazka
   2. Rozdzielczość obrazka w pikselach
   3. Strzałki do przeglądania dużych obrazków
  2. Średnie zdjęcia broni

   Teraz zajmijmy się średnimi obrazkami broni, które występują wtedy gdy przeglądamy inwentarz naszego najemnika lub inwentarz sektora. Znajdują się one w jednym pliku, mianowicie w pliku „MDGUNS.STI”, który z kolei znajduje się teraz w katalogu „Data / Interface” w naszej grze. Otwieramy ten plik za pomocą programu STI View i za pomocą strzałek skierowanych do góry i nadu (przycisk nr 2) przeglądamy średnie obrazki broni występujące w grze.

   Legenda
   1. Nazwa pliku, w którym znajdują się wszystkie średnie obrazki broni
   2. Strzałki za pomocą których przeglądamy średnie obrazki broni
   3. Na końcu tego wzoru jest liczba „1”, która wskazuje jaki jest numer tej broni. Jest to błąd programu ponieważ tutaj powinna znajdować się liczba „0”. Dlatego szukając numeru dla średniej broni w tym programie, pamiętajmy, że jest ona zawsze o jeden numer mniejsza. Zgodnie z opisem dużych obrazków (zobacz wcześniej) moździerz ma numer „0”
  3. Małe zdjęcia broni

   Jeżeli chodzi o małe obrazki broni, które występują jako miniaturowe obrazki broni znajdujące się na ziemi w grze, to zasady są takie same jak przy przeglądaniu obrazków średnich. Inny jest oczywiście plik w którym znajdziemy małe obrazki broni występujące w grze. Ten plik to „SMGUNS.STI” i znajduje się on teraz w katalogu „Data / Tilesets / 0”.


Część Pierwsza:

Wdrażanie nowej broni do klasycznego Jagged Alliance 2

Teraz spróbujmy wykonać nową broń, która będzie bazować na już gotowym obrazku z gry. Jako przykład wdrożymy broń H&K MSG90 z Jagged Alliance 2 Wildfire do klasycznego Jagged Alliance 2. Odbędzie się to na zasadzie zamiany broni za broń czyli zamienimy broń M24 na H&K MSG 90. Tworzenie całkowicie nowej broni oraz zmienianie jej parametrów będzie opisane w późniejszych poradnikach, gdyż to wymaga już zaawansowanej wiedzy programistycznej.

 1. Potrzebny program

  Do tego celu będziemy teraz potrzebować programu STI Edit. Ale najpierw opiszmy wszystkie funkcje programu, które będą niezbędne do stworzenia nowej broni.

  Legenda
  1. Zapisywanie zmian w tym samym pliku, który jest aktualnie otwarty
  2. Przejrzystość tła obrazka. Po naciśnięciu tego przycisku tło obrazka powinno zawsze zmienić się na białe
  3. Kopiowanie obrazka broni do tymczasowego schowka
  4. Zapisywanie obrazka broni do formatu BMP
  5. Wklejanie obrazka do programu z tymczasowego schowka
  6. Wdrażanie do programu gotowego obrazka, który na przykład znajduje się na dysku twardym komputera w formacie BMP
  7. Rozdzielczość obrazka w pikselach
  8. Strzałki za pomocą których będziemy mogli przeglądać bronie znajdujące się w jednym pliku czyli bronie średniego rozmiaru oraz bronie małego rozmiaru
  9. Numer obrazka
  10. Pozycja obrazka w grze w stosunku do każdej kratki w grze
  11. Tło obrazka. Jest to jedna z najważniejszych zmiennych, która musi być prawidłowa aby grafika broni w grze wyświetlała się właściwie
  12. Paleta dokładnie i zawsze 256 kolorów. Każdy obrazek w grze ma swoją paletę 256 kolorów. Gra Jagged Alliance 2 nie przyjmuje większej ilości kolorów niż 256 na jeden obrazek.
 2. Duże zdjęcia broni

  Na początek zajmijmy się dużym obrazkiem broni. Abu uzyskać duży obrazek broni H&K MSG90 z Jagged Alliance 2 Wildfire musimy go wypakować z pliku Bigitems.slf. Znajduje się on jak wiemy w katalogu „Data” w grze Jagged Alliance 2 Wildfire. Wykonujemy tę operację tak samo jak zostało to opisane we wprowadzeniu w punkcie nr 3. Po wypakowaniu tego pliku, powstanie w tym samym katalogu folder Bigitems, a w nim interesujące nas pliki z dużymi zdjęciami broni.

  Broń H&K MSG90 (w grze JA2 Wildfire) ma numer 24 czyli duży obrazek broni powinien mieć nazwę GUN24.STI, natomiast broń M24 (w grze JA2) ma numer 19 i powinien mieć nazwę GUN19.STI. Tutaj sprawa jest prosta. Zamieniamy nazwę broni H&K MSG90 z GUN24.STI na GUN19.STI i kopiujemy ten obrazek do katalogu „Data / Bigitems” (w grze JA2). Powinien wyskoczyć komunikat o już istniejącym obrazku o takiej nazwie, dlatego klikamy na zamień i gotowe. Od tego momentu w grze Jagged Alliance 2 duży obrazek broniM24 będzie przedstawiał broń H&K MSG90.

 3. Średnie zdjęcia broni

  Teraz zajmijmy się średnim obrazkiem broni. Tutaj sprawa jest już bardziej skomplikowana. Jak już wiemy, aby uzyskać średni obrazek broni H&K MSG90 musimy go wypakować z pliku Interface.slf znajdującego się w katalogu „Data” (w grze JA2 Wildfire). Wykonujemy tę operację tak samo jak zostało to opisane we wprowadzeniu w punkcie nr 3. Po wypakowaniu tego pliku, powstanie w tym samym katalogu folder Interface, a w nim interesujący nasz plik czyli „MDGUNS.STI”

  Otwieramy powyższy plik za pomocą programu STI Edit. Teraz za pomocą strzałek (przycisk nr 8) przeskakujemy na broń o numerze 24. Powinien nam się wyświetlić średni obrazek broni H&K MSG90. Następnie kopiujemy tę broń do tymczasowego schowka (przycisk nr 3) i jednocześnie zapamiętujemy położenie obrazka w grze (punkt nr 10).

  Teraz otwieramy plik „MDGUNS.STI” (z gry JA2). Za pomocą strzałek (przycisk nr 8) przeskakujemy na broń nr 19. Powinien nam się wyświetlić średni obrazek broni M24.
  Teraz wklejamy nasz obrazek z tymczasowego schowka za pomocą przycisku nr 5 i zmieniamy położenie obrazka w grze na zapamiętane wcześniej (punkt nr 10).
  Następnie za pomocą przycisku numer 2 sprawdzamy czy tło obrazka jest białe. Przy kopiowani i wklejaniu obrazków bezpośrednio z głównych plików, tło zawsze będzie się wyświetlać prawidłowo.
  Teraz zapisujemy wprowadzone zmiany za pomocą przycisku numer 1 i gotowe. Średni obrazek naszej nowej broni został wykonany.

 4. Małe zdjęcia broni

  Teraz przejdźmy do wykonania ostatniego zadania jakim jest stworzenie małego obrazka dla naszej nowej broni. Aby uzyskać mały obrazek broni H&K MSG90 musimy go wypakować z pliku Tilesets.slf znajdującego się w katalogu „Data” (w grze JA2 Wildfire). Wykonujemy tę operację tak samo jak zostało to opisane we wprowadzeniu w punkcie nr 3. Po wypakowaniu tego pliku, powstanie w tym samym katalogu folder Tilesets, a w nim będzie między innymi folder „0”, w którym to z kolei będzie interesujący nasz plik czyli „SMGUNS.STI”.

  Otwieramy powyższy plik za pomocą programu STI Edit. Teraz za pomocą strzałek (przycisk nr 8) przeskakujemy na broń o numerze 24. Powinien nam się wyświetlić mały obrazek broni H&K MSG90. Następnie kopiujemy tę broń do tymczasowego schowka (przycisk nr 3) i jednocześnie zapamiętujemy położenie obrazka w grze (punkt nr 10).
  Teraz otwieramy plik „SMGUNS.STI” (z gry JA2). Za pomocą strzałek (przycisk nr 8) przeskakujemy na broń nr 19. Powinien nam się wyświetlić mały obrazek broni M24. Teraz wklejamy nasz obrazek z tymczasowego schowka za pomocą przycisku nr 5 i zmieniamy położenie obrazka w grze na zapamiętane wcześniej (punkt nr 10).
  Następnie za pomocą przycisku numer 2 sprawdzamy czy tło obrazka jest białe. Przy kopiowani i wklejaniu obrazków bezpośrednio z głównych plików, tło zawsze będzie się wyświetlać prawidłowo. Teraz zapisujemy wprowadzone zmiany za pomocą przycisku numer 1 i gotowe. Mały obrazek naszej nowej broni został wykonany.

Od tego momentu broń M24 w klasycznym Jagged Alliance 2 będzie miała wygląd broni H&K MSG90.

Część Druga:

Wdrażanie nowej broni do klasycznego Jagged Alliance 2 v1.13

Przeglądanie jak również wprowadzanie nowej broni do Jagged Alliance 2 – wersja 1.13 odbywa się na takich samych zasadach co opisane powyżej wdrażanie broni do klasycznego Jagged Alliance 2. Różnice między tymi wersjami w tym przypadku są dwie.

 1. Nie trzeba wypakowywać plików SLF, ze względu na to, że są one już wypakowane, a co za tym idzie konkretne pliki STI odpowiedzialne za duże, średnie oraz małe obrazki broni są od razu gotowe do edycji.
 2. Pliki STI odpowiedzialne za duże, średnie oraz małe obrazki znajdują się w innym katalogu, mianowicie:
  1. Duże obrazki – w katalogu „Data-1 .13 / Bigitems”
  2. Średnie obrazki – w katalogu „Data-1.13 / Interface”
  3. Małe obrazki – w katalogu „Data-1.13 / Tilesets / 0”

Część Trzecia:

Wprowadzanie nowej broni do gry ze zdjęcia broni znalezionego w Internecie

Jako przykład wdrożymy słynną broń o nazwie Lancer pochodzącą z gry Gears of War.


 1. Zmiana pozycji zdjęcia

  W serii gier Jagged Aliance 2 wszystkie bronie są skierowane lufą w lewą stronę. Dlatego teraz posłużymy się programem Microsoft Paint.Net aby obrócić broń we właściwy kierunek.

  Dlatego klikamy na zakładkę „Obraz” i wybieramy opcję „Odbij Poziomo”. Dzięki temu nasza broń jest teraz ustawiona we właściwym kierunku.

 2. Tło zdjęcia

  Teraz trzeba zamienić tło na specjalny kolor niebieski. W serii gier Jagged Alliance 2 wszystkie bronie muszą mieć tło w specjalnym kolorze niebieskim aby grafika danej broni prawidłowo wyświetlała się w grze.

  Z menu „Narzędzia” (punkt nr 1) wybieramy narzędzie ”Wypełnienie” (punkt nr 1). Następnie w okienku „Kolory” (gdyby tego okienka nie było, proszę wcisnąć klawisz F8) wybieramy opcję „Więcej” i ustawiamy parametry kolorów na wskazane w punkcie nr 2. Teraz w punkcie nr 3 ustawiamy „Tolerancję” na poziom ok. 14 %. Im większa tolerancja tym więcej kolorów program uznaje za ten sam. W przypadku tego zdjęcia 14 % było wystarczające aby tło zamienić na niebieskie i jednocześnie nie naruszyć obrysów broni. Na koniec narzędziem „Wypełnianie” (punkt nr 1) zamieniamy czarne tło obrazka na ustawiony przez nas kolor niebieski. Po tych operacjach zdjęcie broni powinno wyglądać następująco:

  Niestety nie ma rzeczy idealnych i po powiększeniu broni widać wyraźnie masę pozostawionych kwadracików i prostokącików tuż przy obrysie broni.

  Niestety trzeba to wszystko zamalować na nasz specjalny niebieski kolor, najlepiej za pomocą narzędzia „Ołówek", aby broń mniej więcej wyglądała w następujący sposób:

 3. Rozmiar zdjęć

  Teraz przejdźmy do właściwych rozmiarów obrazków broni w grze. Każdy obraz zdjęcia broni w grze (duży, średni oraz mały) ma swój rozmiar, który nie może przekraczać konkretnych maksymalnych rozmiarów. Poniżej podaje rozmiary maksymalne (w pikselach) dla każdego rozmiaru zdjęcia.

  Duży slot w inwentarzu

  1. Duże zdjęcie – maksymalnie 118 (szerokość) oraz 48 (wysokość)
  2. Średnie zdjęcie – maksymalnie 58 (szerokość) oraz 23 (wysokość)
  3. Małe zdjęcie – maksymalnie 30 (szerokość) oraz 18 (wysokość)

  Mały slot w inwentarzu

  1. Duże zdjęcie – maksymalnie 118 (szerokość) oraz 48 (wysokość)
  2. Średnie zdjęcie – maksymalnie 30 (szerokość) oraz 23 (wysokość)
  3. Małe zdjęcie – maksymalnie 30 (szerokość) oraz 18 (wysokość)

  Do zmiany rozmiarów naszego zdjęcia broni również posłużymy się programem Microsoft Pain.Net. W tym celu klikamy na zakładkę „Obraz” i wybieramy opcję „Zmień rozmiar”.

  Wyskoczy nam okno, w którym podajemy żądaną szerokość oraz wysokość (pamiętamy, żeby rozmiar był w pikselach). W naszym przypadku rozmiar naszego zdjęcia broni dla każdego rozmiaru powinien mieć następujące wartości:

  1. Duże zdjęcie – 110 (szerokość) oraz 41 (wysokość)
  2. Średnie zdjęcie – 55 (szerokość) oraz 20 (wysokość)
  3. Małe zdjęcie – 28 (szerokość) oraz 10 (wysokość)

  Sprawdźmy jeszcze czy opcja „Zachowaj proporcje obrazu” jest zaznaczona. Uchroni to nas przed zniekształceniem obrazu. Na koniec klikamy „OK.” i gotowe.

 4. Zielony obrys broni

  W serii gier Jagged Alliance 2 średnie oraz małe zdjęcia broni mają niewidoczny w grze zielony obrys. Służy on między innymi do podświetlania broni na przykład w sytuacji najechania myszką na pasującą do niej amunicję.
  Wykonanie zielonego obrysu broni możemy dokonać tylko i wyłącznie po uprzedniej zmianie rozmiaru naszych zdjęć. W przeciwnym wypadku obrys broni w grze nie będzie świecił.

  1. Średnie zdjęcie broni

   Na początek zajmijmy się średnim obrazkiem broni. Gdy już mamy nasz obrazek w nowym rozmiarze [w naszym przypadku jest to: 55 (szerokość) oraz 20 (wysokość)] wybieramy z menu „Narzędzia” „Magiczną różdżkę” i z wciśniętym klawiszem „CTRL” klikamy tym narzędziem na każde niebieskie tło na naszym zdjęciu. Aby było łatwiej zdjęcie broni powiększamy około 1200 razy, a ”Tolerancję” w naszym przypadku ustawiamy na około 34 %. Po tych operacjach nasz obrazek powinien wyglądać następująco.

   Teraz przejdźmy do wykonania zielonego obrysu broni. Najpierw stwórzmy nasz specjalny zielony kolor. W tym celu w okienku „Kolory” (gdyby tego okienko nie było, to proszę wcisnąć klawisz F8) wybieramy zakładkę „Więcej” i wpisujemy wartości takie jak na zdjęciu poniżej.

   Gdy już mamy nasz zielony kolor wybieramy z menu „Narzędzia” narzędzie „Ołówek” i rysujemy zielony obrys broni aby broń po wykonaniu tego zadania wyglądało mniej więcej tak jak na zdjęciu poniżej.

  2. Małe zdjęcie broni

   Takie same zasady, które zostały opisane w punkcie nr 4.1 dotyczą małego zdjęcia broni. Pamiętajmy, aby zielony obrys broni wykonywać dopiero po uprzednim dokonaniu zmiany rozmiaru dla naszego małego zdjęcia. W naszym przypadku jest to: 28 (szerokość) oraz 10 (wysokość).

   Od tego momentu nasze zdjęcia są gotowe do zapisu.
 5. Zapisywanie zdjęć

  Na koniec, każdy rozmiar zdjęcia (duży, średni oraz mały) zapisujemy osobno. Podczas zapisywania pliku wyskoczy nam najpierw okno z wyborem co do formatu pliku i tutaj wybieramy tylko i wyłącznie format BMP, ponieważ tylko ten format jest obsługiwany przez program STI Edit. Nazwa pliku nie ma tutaj, żadnego znaczenia

  Po tej operacji wyskoczy nam kolejne okno, w którym musimy wybrać właściwą ilość (głębokość) kolorów dla naszego zdjęcia. Wybieramy tylko i wyłącznie opcję 8 bitów czyli 256 kolorów. Jak pamiętamy gra przyjmuje zdjęcia tylko i wyłącznie z paletą 256 kolorów. Klikamy na „OK” i gotowe.

  Od tego momentu nasze zdjęcia (duże, średnie oraz małe) są gotowe do wklejenia do gry.
 6. Wklejanie zdjęć do gry

  Jako broń, na której zostanie przeprowadzona zamiana wybrałem broń G3A3. Broń ta w klasycznym Jagged Alliance 2 ma numer 29. Na początek zajmijmy się dużym obrazkiem broni.

  1. Duże zdjęcie broni

   Najpierw otwórzmy program STI Edit i za jego pomocą otwieramy plik GUN29.STI z katalogu „Data / Bigitems”. Powinien nam się otworzyć obrazek broni G3A3. Teraz za pomocą przycisku numer 6 wklejamy nasz duży obrazek broni.

   Po wklejeniu sprawdźmy jeszcze dla pewności czy nasz obrazek po wciśnięciu opcji „Przejrzystości” (przycisk nr 2) ma białe tło (punkt nr 12). Jeśli tak, to zapisujemy nasz plik za pomocą przycisku nr 1 i gotowe. Od tej chwili duży obrazek broni G3A3 będzie przedstawiał w grze zdjęcie naszej nowej broni.

   Jeszcze jedna mała uwaga. Proszę zwrócić uwagę na punkt nr 7 czyli rozdzielczość obrazka. Jak się okazuje po wklejeniu naszego zdjęcia jest ona nie prawidłowa ponieważ nasz obrazek broni dla dużego zdjęcia miał rozdzielczość o wartościach: 110 (szerokość) oraz 41 (wysokość). Jest to tylko mały błąd programu, który nie zmienia opisu (tylko i wyłącznie opisu) rozdzielczości na nową. Nasza wcześniej ustalona rozdzielczość obrazka zostaje jak najbardziej zachowana.

  2. Średnie zdjęcie broni

   Tak samo jak zostało to pokazane w punkcie nr 5.1 postępujemy ze średnim obrazkiem. Dla przypomnienia średni obrazek wklejamy do pliku „MDGUNS.STI” znajdującego się w katalogu „Data / Interface”. Nie zapomnijmy za pomocą strzałek (przycisk nr 8, zob. rys. w części 1 w punkcie 1) przesunąć się na broń o numerze 29 czyli broń G3A3.

  3. Małe zdjęcie broni

   Te same zasady, które zostały opisane w punkcie punkcie nr 5.1 dotyczą również małego obrazka naszej nowej broni. Dla przypomnienia mały obrazek wklejamy do pliku „SMGUNS.STI” znajdującego się w katalogu „Data / Tilesets / 0”. Nie zapomnijmy za pomocą strzałek (przycisk nr 8, zob. rys. w części 1 w punkcie 1) przesunąć się na broń o numerze 29 czyli broń G3A3.

 7. Jagged Alliance 2 wersja 1.13

  Do tej wersji wykonanie nowej broni ze zdjęcia znalezionego w Internecie opiera się na tych samych zasadach, które zostały opisane powyżej. Pamiętajmy jednak, że gdzie indziej znajdują się pliki na, których będziemy pracować, mianowicie:

  1. Duże obrazki – w katalogu „Data-1.13 / Bigitems”,
  2. Średnie obrazki – w katalogu „Data-1.13 / Interface”,
  3. Małe obrazki – w katalogu „Data-1.13 / Tilesets / 0”.

Poniżej przedstawiam zdjęcia w którym najemnik o pseudonimie Reaper jest w posiadaniu naszej nowej broni. Pierwsze zdjęcie dotyczy samej broni, natomiast drugiej zdjęcie dotyczy zielonego obrysu broni, które się zaświeciło gdy najechaliśmy myszką na amunicję pasującą do tej broni.


To już jest koniec pierwszego poradnika. Gdyby jednak były jakieś niejasności to proszę pisać o nich w postach lub założyć nowy temat na forum.

Autor: Starchris, 13 komentarzy · 18431 czytań
Komentarze (13)
 • Avatar użytkownikaJollyBuszko

  Ja mam za słaby wzrok aby bawić się we stawianie obiektów do gry . :((

 • Avatar użytkownikaRazyel

  U mnie nie chce sie rozpakowac .....
  A wogóle na wildfire to działa???

 • Avatar użytkownikaStarchris

  @Razyel

  Z Wildfire również to działa. Prześledź jeszcze raz cały etap wypakowywania, może coś pominąłeś. We wszystkich innych poradnikach proces wypakowywania jest taki sam. Porównaj.

  https://jagged-alliance.pl/artykul375/po ... nowy-glos/
  https://jagged-alliance.pl/artykul374/po ... owy-tekst/

 • Avatar użytkownikajoker

  Witam, mam pytanie: jest gdzieś taki mod który zmienia tylko to ze w JA2 są dostępne wszystkie najlepsze bronie z wszystkich części JA? i nie chodzi mi o zamianę bron za bron tylko dodatkowo dodane.

  Czekam na odpowiedz.
  Pozdrawiam

 • Avatar użytkownikaStarchris

  @Joker

  Takiej modyfikacji nie ma ale możesz mieć prawie takiego moda jak chcesz jeśli obrobisz z wszystkiego poza broniami modyfikacje New Classic. Spróbuj New Classic w wersji okrojonej ze wszystkiego poza broniami.

  http://www.mediafire.com/?3zarh4v3swaoasc

  Poza broniami nie możliwe było również odłączenie większej rozdzielczości (800x600), opcji drops all items oraz interfejsu ponieważ cała grafika by się pomieszała. Spróbuj, a może przypadnie Ci do gustu. Nic lepszego w stosunku do Twoich poszukiwań nie znajdziesz.

 • Avatar użytkownikajoker

  wypakowalem i skopiowalem zamieniajac pliki zawartosc paczki do folderu z gra.
  odpalam gre, napisy po mieszanym angielskim i polskim, bez polskich znakow. w AIM nie mam mozliwosci przegladania najemnikow i niczego gdyz nie dzialaja buttony links, members, policies, history. to narazie tylke. ogolnie to zalezy mi najbardziej na Barett M82A2. w modzie 1.13 jest dostepna ta bron?

  Dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.

 • Avatar użytkownikaStarchris

  To w takim razie nie wiem co jest nie tak. Sprawdzałem u mnie kilka razy i wszystko działa bez zarzutu. Co do 1.13 to jest tam ta broń.

  Co do wersji językowej to tak, zmienia ona język na angielski bez polskich znaków diakrytycznych. Zamiast nich będą duże litery AAA. Niestety.

 • Avatar użytkownikajokerkp

  pobralem i zainstalowalem 1.13 i wszystko gra :)

  Dzieki za pomoc :)

 • Avatar użytkownikaPerry

  A jak zmienić zdjecie broni w opisie (w grze), tam gdzie klikamy na broń PPM i pojawia sie opis, waga, PA itd???

 • Avatar użytkownikaStarchris

  To jest duży obrazek broni. Są one w pliku Bigitems.slf

 • Avatar użytkownikaPerry

  No duży obrazek jest zmieniony, natomiast w opisie pozostał stary nie wiedzieć czemu...

 • Avatar użytkownikaPerry

  Ok już zrobiłem, za obraz opisu odpowiada plik w katalogu Data/Bigitems, ale ten po wypakowaniu...
  Natomiast nie wiem jak usunąć plik np noża bojowego w Bigitems.slf (tym głównym, przed wypakowaniem), bo teraz mam na odwrót.. Zamiast obrazka głównego mam tylko zmieniony ten w opisie. Achciałem zanienić za nóż Sama-Garvera..

 • Avatar użytkownikaStarchris

  Opisz dokładnie problem na forum. Tu nic nie zdziałamy.
Nick: