Jagged Alliance » Klawiszologia w Jagged Alliance

Klawiszologia


Poniższy spis skrótów klawiszowych dotyczy gier: Jagged Alliance, Jagged Alliance: Deadly Games,
oraz wszelkich modyfikacji wymienionych tytułów.

Ekran Taktyczny:

 • LMB na wybranym obszarze - ruch wybranym najemnikiem we wskazane miejsce
 • LMB na wybranym obszarze + ALT - chodzenie tyłem do wskazanego miesjca
 • LMB na wybranym obszarze + SHIFT - skradanie się do wskazane miejsce
 • RMB na wybranym obszarze lub osobie - użycie przedmiotu który najemnik trzyma
 • LMB, RMB - ruch całym oddziałem we wskazane miejsce (tylko w czasie rzeczywistym)
 • RMB + poruszenie myszką - owtorzenie minimapy sektora
 • RMB, LMB na obszarze - obrót najemnika we wskazanym kierunku
 • RMB, LMB na najemniku - przybranie pozycji klęczącej
 • RMB na przedmiocie z 'łapką' - powiększenie
 • F1 do
 • F8 - wybór konkretnego najemnika z oddziału
 • F9 - widoczne są tylko osoby które widzi nasz najemnik oraz informacja o ilości tych osób
 • F10 - wejście do opcji gry
 • TAB - skrywanie/uaktywnianie portretów najemników (na mapie sektora pokazuje/skrywa obszary nie zwiedzone przez naszych najemników)
 • T - menu podróżowania
 • I - otwieranie inwentarza
 • O - opcje gry
 • P - pauza / aktualny czas gry
 • A - zakończenie rozgrywki
 • S - statystyki najemników
 • L - wyświetlenie ostatniego dialogu
 • C - kompresja czasu
 • V - wyświetlenie aktualnej wersji gry
 • M - pokazanie mapy wyspy Metavira
 • X - najemnicy zamieniają się miejscami
 • INSERT - mapa sektora w którym aktualnie przebywamy
 • CTRL - możliwość podnoszenia przedmiotów przez najemników gdy kursor się nad nimi znajduje
 • PageUp/PageDown - zmiana widoku
 • ALT + X - natychmiastowe wyjście z gry
 • SPACJA - następny najemnik

Objaśnienie:

 • LMB - lewy przycisk myszy
 • RMB - prawy przycisk myszy
Autor: lukasamd, Brak komentarzy · 16230 czytań
Komentarze (0)Nick: