Jagged Alliance 2 v1.13 » Klawiszologia Jagged Alliance 2 v1.13

Klawiszologia


Poniższy spis skrótów klawiszowych dotyczy największej modyfikacji, jaką jest JA2 v1.13. Część z tych skrótów znajdziecie również w tradycyjnym JA2, lecz wiele z nich dodano właśnie ze względu na nowe możliwości, aby ułatwić graczowi kontrolę najemników i sprzętu.

Ekran mapy:

 • ESC - Powrót do ekranu taktycznego / Wejście do sektora
 • Pause - Pauza
 • Enter - Otwiera / zamyka inwentarz najemnika
 • Spacja - Powrót do poprzedniego stanu kompresji czasu
 • SHIFT - Zaznacz kilku najemników naraz
 • SHIFT (w inwentarzu) - Trzymanie wciśniętego klawisza SHIFT chwyta wszystkie przedmioty w danym slocie (np. wszystkie trzy magazynki zamiast jednego).
 • SHIFT (planowanie podróży) - Wyznacza najbardziej bezpośredni szlak (zamiast najszybszego)
 • SHIFT + E - Najemnicy upuszczają wszystkie niesione przedmioty poza tymi noszonymi na ciele lub trzymanymi w rękach. Otwiera inwentarz sektora
 • SHIFT + N - Zmiana pomiędzy noktowizorem i okularami przeciwsłonecznymi lub odwrotnie dla pojedynczego najemnika
 • SHIFT + K - Najemnik zamienia trzymaną broń na schowaną w kaburze/niesioną na ramieniu (działa tylko w nowym systemie ekwipunku)
 • SHIFT + (1-0) - Zaznacza wszystkich członków oddziału od 11 do 20
 • SHIFT + spacja - Przełącza między oddziałami.
 • Delete - Poziom w dół
 • Insert - Poziom w górę
 • Home - Pierwsza strona komunikatów
 • End - Ostatnia strona komunikatów
 • Page Up - Następna strona komunikatów
 • Page Down - Poprzednia strona komunikatów
 • CTRL - Zaznacz kilku najemników naraz
 • CTRL + S - Okienko zapisu stanu gry
 • CTRL + L - Okienko odczytu stanu gry
 • CTRL + SHIFT + E - Jeśli w sektorze jest pojazd i jest on wybrany (aktywny) podnosi tak wiele przedmiotów, jak to tylko możliwe i automatycznie otwiera inwentarz sektora i pojazdu
 • ALT + S - Szybki zapis
 • ALT + L - Szybki odczyt
 • ALT + X - Wyłącz grę
 • ALT + F1 - Sortuje listę najemników w zależności od daty ich wynajęcia. Funkcję można również uruchomić poprzez przytrzymanie klawisza ALT i wciśnięcie na przycisk "Imię" na liście najemników
 • F1 - Sortowanie najemników według imienia
 • F2 - Sortowanie najemników według oddziału
 • F3 - Sortowanie najemników według stanu snu
 • F4 - Sortowanie najemników według położenia na mapie
 • F5 - Sortowanie najemników według celu podróży
 • F6 - Sortowanie najemników według daty zakończenia kontraktu
 • A - Przestrzeń powietrzna
 • C - Kontrakt najemnika
 • H - Pomoc
 • I - Ilość przedmiotów w poszczególnych sektorach
 • L - Laptop
 • M - Kopalnie
 • O - Opcje gry
 • T - Oddziały gracza i wrogowie
 • V - Informacje o grze
 • W - Miasta na mapie
 • Z - Pokazuje oddziały samoobrony.
 • + (plus) - Przyspiesz czas
 • - (minus) - Zwolnij czas
 • Strzałka w górę - Przewijanie komunikatów w górę
 • Strzałka w dół - Przewijanie komunikatów w dół
 • Strzałka w prawo - Następny najemnik
 • Strzałka w lewo - Poprzedni najemnik
 • Numery od 1 do 9 - Wybieranie oddziału

Ekran inwentarzu sektora:

 • ALT + LPM - Sprzedaje jeden przedmiot w inwentarzu sektora (jeśli odpowiednia opcja jest włączona)
 • ALT + SHIFT + LPM - Sprzedaje wszystkie przedmioty w wybranym slocie w inwentarzu sektora (jeśli odpowiednia opcja jest włączona)
 • ALT + Y + LPM - Sprzedaje wszystkie przedmioty tego samego typu w inwentarzu sektora (jeśli odpowiednia opcja jest włączona)
 • CTRL + LPM - Nieodwracalnie usuwa przedmiot w inwentarzu sektora
 • CTRL + SHIFT + LPM - Nieodwracalnie usuwa wszystkie przedmioty z danego slotu w inwentarzu sektora
 • CTRL + Y + LPM - Nieodwracalnie usuwa wszystkie przedmioty tego samego typu w inwentarzu sektora
 • CTRL + DEL - Nieodwracalnie usuwa wszystkie przedmioty w inwentarzu sektora

Ekran taktyczny:

 • ESC - Anuluj (np. ruch, strzelanie, pierwszą pomoc itp.)
 • Pause - Pauza
 • Insert - Pokazuje mapę całego sektora
 • Home - Włącz / wyłącz kursor 3D
 • Delete - Pokazuje najlepsze kryjówki w zależności od położenia kursora. Wciśnięty klawisz + lub - zwiększa lub zmniejsza ilość tych informacji
 • End - Pokazuje przeszkody w widzeniu pomiędzy najemnikiem a kursorem. Wciśnięty klawisz + lub - zwiększa lub zmniejsza ilość tych informacji
 • Page Down - Pozycja w dół
 • Page Up - Pozycja w górę
 • Enter - Pokazuje kolejno wszystkich wrogów, jakie widzi drużyna
 • TAB - Zmienianie poziomu dach/ziemia
 • SHIFT - Pokazuje ścieżkę najeminka oraz zmusza kursor do trzymania się ziemi (nie przykleja się wtedy do drzwi, skrzyń, etc.).
 • SHIFT - Szybsze przewijanie ekranu (gdy wciśnięty)
 • SHIFT (w inwentarzu) - Trzymanie wciśniętego klawisza SHIFT chwyta wszystkie przedmioty w danym slocie (np. wszystkie trzy magazynki zamiast jednego).
 • SHIFT + S - Sortuje wyposażenie sektora. Dodatkowo łączy magazynki
 • SHIFT + F - Usuwa wszystkie dodatki z przedmiotów i rozładowuje broń w inwentarzu sektora
 • SHIFT + R - Przeładowuje wszystkie bronie trzymane przez członków aktywnego oddziału
 • SHIFT + N - Jeśli nie pasują do oświetlenia (dzień/noc, nie działa w kopalniach), zmienia między okularami przeciwsłonecznym a noktowizorami (lub na odwrót) wszystkim członkom aktywnego oddziału
 • SHIFT + M - Przemieszcza wszystkie przedmioty w sektorze do miejsca, w którym znajduje się aktywny (wybrany) najemnik
 • SHIFT + B - Wszyscy najemnicy zdejmują duże plecaki (Tactical Backpack) (działa tylko w nowym systemie ekwipunku)
 • SHIFT + E - Najemnik upuszcza wszystkie niesione przedmioty z wyjątkiem trzymanych w rękach i noszonych na sobie (np. kamizelki, hełmy)
 • SHIFT + K - Najemnik zamienia trzymaną broń na schowaną w kaburze/niesioną na ramieniu (działa tylko w nowym systemie ekwipunku)
 • SHIFT + T - Sortuje członków drużyny w zależności od daty ich wynajęcia
 • CTRL + SHIT + A - Tworzy (lub dodaje do istniejącej) skrzynki z amunicją używając całej amunicji znalezionej w inwentarzu sektora
 • CTRL + SHIT + F - Najemnicy podnoszą wszystkie upuszczone duże plecaki (Tactical Backpack). Automatycznie wykonuje kombinacje SHIFT + F oraz SHIFT + S. SHIFT + S
 • CTRL + SHIT + M - Łączy wszystkie możliwe do połączenia przedmioty podczas sortowania ich (apteczki, menażki, zestawy narzędzi, alkohol, etc.)
 • SHIFT + Spacja - Zmiana oddziału
 • Spacja - Następny najemnik
 • ALT - Gdy kursor jest nad przeciwnikiem, wciśnięcie klawisza ALT pokazuje ekwipunek przeciwnika (jego widoczność zależy od wielu czynników takich jak oddalenie od wroga, luneta w karabinie, etc.)
 • ALT - Najemnik chodzi bokiem lub do tyłu (gdy przycisk jest przytrzymywany)
 • ALT + LPM - Wybiera najemnika po kliknięciu na zdjęcie (gdy włączona Stara metoda wyboru)
 • ALT + S - Szybki zapis
 • ALT + L - Szybki odczyt
 • ALT + F - Tryb śledzenia najemnika podczas walki turowej
 • ALT + Z - Tryb skradania się dla całego oddziału
 • ALT + X - Wyłącz grę
 • CTRL - Podnieś
 • CTRL + S - Okienko zapisu stanu gry
 • CTRL + L - Okienko odczytu stanu gry
 • CTRL + T - Przełącza pomiędzy niecieniowanym a cieniowanym tłem dla tekstu
 • Numery od 1 do 9 - Wybieranie oddziału
 • F1 do F6 - Wybór najemnika w oddziale
 • A - Automatyczna pomoc
 • B - Włącz / wyłącz ciągły ogień lub strzelanie z załączonego granatnika
 • C - Kucnięcie
 • D - Zakończ turę
 • E - Przełącz pomiędzy wrogami których widzi wybrany najemnik
 • F - Wyświetla przydatne informacje o danym polu, między innymi szanse na trafienie, zasięg oraz oświetlenie
 • G - Wyłącza światło wokół najemników w nocy (także gdy są w miejscu)
 • H - Otwiera okienko pomocy
 • I - Włącz / wyłącz pulsowanie przedmiotów leżących na ziemi
 • J - Najemnik stojący przed przeszkodą przeskakuje ją/wspina się na nią
 • K - Panel kluczy (gdy otwarty inwentarz najemnika)
 • L - Najemnik obraca się w kierunku kursora. Jeśli już tam patrzy, nakazuje mu wycelować trzymaną broń. Należy pamiętać, że niektóre premie, jak powiększenie lunety, działają tylko, jeśli broń jest wycelowana
 • M - Przenosi na Ekran Mapy
 • N - Przełączanie pomiędzy celami które na siebie nachodzą
 • O - Przenosi do Ekranu Opcji
 • P - Padnij
 • R - Biegnij
 • S - Powstań
 • T - Pokaż / ukryj korony drzew
 • W - Pokaż / ukryj szkielet budynków
 • V - Wyświetla informacje o grze (poziom trudności, typ, itp.)
 • X - Zamiana miejsca z inną osobą (np. cywilem, samoobroną).
 • Z - Włącz / wyłącz skradanie się
 • , (przecinek) - Przełącza między panelami drużyny a inwentarza.
 • / (slash) - Centrowanie ekranu na wybranym najemniku
 • Kursory - przewijanie ekranu
 • * - Zmiana koloru pulsujących przedmiotów
 • ~ (tylda) - Inwentarz najemnika
 • = - Wybiera wszystkich najemników w sektorze, niezależnie od oddziału, do którego przynależą.

Opcje gry:

 • ESC - Wyjście
 • L - Wczytaj grę
 • S - Zapisz grę
 • Q - Wysoko-kątowe Wystrzeliwanie Granatów: Zmienia tryb wystrzeliwania granatów ze standardowego na wysoko-kątowy. Większe kąty pozwalają na wystrzelenie granatu dalej i ponad niektórymi przeszkodami
 • ALT + C - Wczytuje ostatni zapisany stan gry
 • ALT + A (zapisy gry) - Auto-zapis, wczytuje ostatni auto-zapis
 • ALT + B (zapisy gry) - Auto-zapis, wczytuje poprzedni zapis przed ostanim auto-zapisem
 • CTRL (zapisy gry) - Wyświetla ustawienia gry dla danego zapisu
 • CTRL + D - Zabici wrogowie pozostawiają po sobie wszystkie niesione przedmioty (full item drop)
 • SHIFT + G - Zmienia kursor granatnika ze standardowego kursora rzutów (który pokazuje szansę na trafienie) na kursor serii (pozwalający na strzelanie rozpryskowe)
 • SHIFT + spacja - Nowa opcja (możliwa do aktywowania również w menu preferencji) pozwalająca na wybór pomiędzy klasycznym skrótem Shift+Spacja do zmiany oddziału lub nowym, tylko samą Spacją

Laptop:

 • ESC - Wyłącz
 • TAB - Przełączaj pomiędzy stronami
 • ALT + X - Wyłącz grę

Edytor sektorów:

 • F5 - Mapa i informacje o sektorze
 • F10 - Usuń wszystkie światła
 • ESC - Wyjście
 • Backspace - Cofnij ostatnią zmianę
 • Spacja - Wyczyść pędzel
 • SHIFT - Szybsze przewijanie ekranu (gdy wciśnięty)
 • SHIFT + T - Pokaż / ukryj korony drzew
 • Page Up/Page Down - Przewijanie wybranych elementów
 • Delete - Usuwanie wskazanego obiektu
 • CTRL + S - Zapisanie
 • CTRL + L - Wczytywanie
 • CTRL + C - Kopiowanie wroga
 • CTRL + V - Umieszczanie skopiowanego wroga
 • [ - Zmniejsz gęstość pędzla
 • ] - Zwiększ gęstość pędzla
 • . (kropka)/, (przecinek) - Zmiana rozmiaru pędzla
 • A oraz Z - Zmiana rozmiaru pędzla
 • B - Zakładka 'Budynki'
 • D - Gruzy
 • E - Wymazywanie
 • G - Tekstury terenu
 • H - Włącz/wyłącz dachy
 • I - Widok całego sektora z lotu ptaka
 • O - Beczki i inne śmieci
 • R - Skały
 • T - Drzewa i krzewy
 • W - Włącz / wyłącz ściany
 • Strzałki - Przewijanie ekranu
Autor: hasan_talib, 2 komentarze · 21185 czytań
Komentarze (2)
 • Avatar użytkownikaJames Błont

  na ekranie taktycznym skrót shift+M nie działa, działa za to w oknie inwentaraza sektora. pozdrawiam

 • Avatar użytkownikadotz

  W wersji 7609 albo cośtam - działą




Nick: